Nordic Dog Show - fra og med 2018

Fra 2018 innfører NKK nordiske utstillinger - «Nordic Dog Show»

Artikkelen er hentet fra NKK sine sider, og lenken dit ligger her

Nordiske utstillinger

Dette som en del av det nordiske samarbeidet i Nordisk Kennel Union, og i tråd med vedtak i NKKs representantskapsmøte 2016. Den første nordiske utstillingen vil være NKK Bø i februar 2018. På de nordiske utstillingene vil det tildeles nordisk cert i tillegg til vårt vanlige nasjonale "stor-cert".  

Nordiske cert fra Norge og de øvrige nordiske landene vil danne grunnlag for nytt nordisk utstillingschampionat «Nordic UCH». Som en overgangsordning vil det i 2018 og 2019 være mulig å oppnå både nåværende nordiske utstillingschampionat (NORD UCH) og Nordic UCH.

Se nærmere informasjon og regelverk knyttet til de nordiske utstillingene her

Oversikt over NKKs nordiske utstillinger og internasjonale utstillinger i 2018 kan ses her.