NKK's Intruktørkurs Trinn II Brukshund - 2. - 5. mars 2017

NKK arrangerer i samarbeid med Norsk Brukshundsports Forbund (NBF), Instruktørkurs Trinn II Brukshund

2016 NKKs instruktørkurs trinn 2 Brukshund