Minner om at frist for innsending av forslag til årsmøtet og til kandidater er 9. februar

Frist  for å komme med forslag på saker til behandling på Årsmøtet, og frist for å foreslå kandidater til styret er begge i løpet av lørdag 9. februar.

NBK-klubbe
Forslag til saker til behandling sendes til post@norskboxerklubb.no

Forslag på kandidater til styret og til valgkomité sendes til valg@norskboxerklubb.no

For nærmere informasjon, se oppslag om Årsmøtet og kandidatroller som er på valg her.