Mattilsynets arbeidsgruppe for arbeid med hundeavl ift Dyrevelferdsloven - Svar fra NBK på NKKs henvendelse

Logo
I forbindelse med Norsk Kennel Klub sin henvendelse om Mattilsynet arbeidsgruppe for arbeid med hundeavl ift Dyrevelferdsloven, har Norsk Boxerklubb utarbeidet et svar om klubbens arbeid ift helsetiltak for boxeren.  


Norsk Boxerklubb sitt svar om klubbens tiltakene i forhold til boxerens helse, ligger her


Henvendelsen fra NKK med fullstendig vedtak finner dere vedlagt her