Mattilsynets arbeidsgruppe for arbeid med hundeavl ift Dyrevelferdsloven - Henvendelse fra NKK i forbindelse med saken

NKK-Logo bestMattilsynet har opprettet en intern arbeidsgruppe som er sammensatt av fagrådgivere innen dyrevelferd fra ulike regioner, samt hovedkontoret. Gruppa skal jobbe med hvor lovens grenser går for hundeavl og eksteriør som disponerer for sykdom hos hund. Mattilsynet har i den forbindelsen tatt kontakt med NKK for informasjon. Det overordnede spørsmålet fra Mattilsynet er hva NKK/raseklubbene gjør for å bedre helsetilstanden hos de ulike rasene – spesielt de rasene som har utfordringer i forhold til eksteriør/anatomi som disponerer/kan disponere for sykdoms- eller velferdsproblemer.

NKK har behandlet saken på sitt HS-møte 13.12.2017, og har blant annet vedtatt at raseklubber med ansvar for raser som kan ansees å ha særskilte helsemessige utfordringer, oppfordres til å utforme en liste over igangsatte og planlagte helsefremmede tiltak.

Henvendelsen fra NKK med fullstendig vedtak finner dere vedlagt her

Norsk Boxerklubb sitt svar om klubbens tiltakene i forhold til boxerens helse, ligger her