Kronisk nyresvikt - prosjekter for å finne en DNA-test

NyreHovedstyret i Norsk Boxerklubb mottok en henvendelse fra Bruce Cattanach med spørsmål om klubben kunne stille seg bak hans nye prosjekt for å finne en DNA test for nyresvikt hos boxer. Prøvetaking med svaber av disse hundene var allerede organisert gjennom en gruppe oppdrettere. Hovedstyret behandlet denne saken på styremøtet i forrige uke.

Vi vil understreke at Norsk Boxerklubb ønsker å fortsette å støtte det pågående forskningsprosjektet ved Veterinærhøgskolen i samarbeid med SLU (Veterinærhøyskolen i Sverige) og Broad institute i USA) og Storbrittania (Bruce Cattanach) ved professor Frode Lingaas som vi har vært en del av siden oppstart. Vi synes det er viktig å fokusere innsatsen vår på det prosjektet som vi allerede har lagt ned store ressurser i.

Selv om vi som klubb ikke deltar aktivt i det nye prosjektet syns vi det er positivt at boxereiere bidrar med prøver til dette og andre prosjekter innen dette området. Vi har alle samme mål - vi ønsker å finne en DNA test så fort som mulig slik at det blir lettere for boxeroppdrettere å unngå at det blir født flere boxere som skal lide med og dø av kronisk nyresvikt.

Vi håper at boxereiere ikke glemmer å sende prøver til Veterinærhøgskolen! Prosjektet trenger fremdeles prøver fra boxere med kronisk nyresvikt, og prøver fra friske boxere over 8 år.

I Boxernytt kommer en orientering fra Frode Lingaas om det pågående prosjektet på Veterinærhøgskolen.