Joachim Næss ble den 3. oktober 2020, valgt som ny leder av Norsk Boxerklubb

Det er en stor glede å kunne presentere det nye styret i Norsk Boxerklubb: 

JoachimNassNyLeder2020Leder: Joachim Næss (valgt for 2 år - 74 stemmer)
Nestleder: Inger Beate Vongraven Dyrstad (valgt i 2019)
Medlem: Linda Acay (valgt i 2019)
Medlem: Tone Robertsen (valgt for 2 år - 83 stemmer)
Medlem: Birgit Løkken (valgt for 2 år - 75 stemmer)
1. vara: Eirin Elisabeth Lie-Johansen (valgt for 1 år - 86 stemmer)
2. vara: Trine Glorvingen (valgt for 1 år - 76 stemmer)

 

Valgkomiteen vil det neste året bestå av:
Leder: Espen Hagstrøm (valgt i 2019)
Medlem: Cecilie Strømstad (valgt i 2019)
Medlem: Erik Rognlie (valgt for 2 år - 95 stemmer)
Varamedlem: Kristin Rosøy (valgt for 1 år - 84 stemmer)

Vi benytter samtidig anledningen til å takke Line Orlund, Solveig Stand og Astrid Lorentzen for deres innsats i styret de siste årene.