Husk at fristen for innsending av saker til Årsmøte er 27. februar 2021

Informasjon fra Hovedstyret


924174&width=576&height=769&zwidth=576&zheight=769
Vi minner om at fristen for å sende inn årsmøtesaker er 27. februar 2021. Som nevnt i styremøtereferat fra februar 2021, anmoder styret om at våre medlemmer fremmer de større diskusjonssakene til et evt. fysisk møte. Veileder fra NKK forteller at klubbene har mulighet til å dele opp årsmøtet slik vi ser det formålstjenlig. Erfaringen fra digitalt årsmøte høsten 2020 viser oss at det er svært vanskelig å ha en fornuftig meningsbrytning over digitale plattformer. Styret ser derfor at det kan være klokt å for eksempel ta personvalg og enklere saker digitalt, mens diskusjonssakene utsettes til Covid-19 situasjonen tilsier at klubbens medlemmer kan møtes fysisk. Vi presiserer at vi anmoder, og dermed ikke stiller krav om dette. Eventuelle forslag sendes til post@norskboxerklubb.noInformasjon fra Valgkomiteen

 Valgkomiteen viser til Boxernytt nr 2 2020 hvor vi informerte om hvilke posisjoner som skulle besettes ved årets årsmøte.

 I etterkant av dette trakk som kjent klubbens leder seg, og Inger Beate Vongraven Dyrstad er fungerende leder fram til årsmøtet 10. april 2021.

Følgende posisjoner skal besettes på det kommende årsmøtet:
Frist for å innstille kandidater er lørdag 27. februar 2021.

 Hovedstyret

       Leder (1 år, suppleringsvalg)

       Nestleder (2 år)

       Styremedlem (2 år)

       2 varamedlemmer (1 år) 

 Valgkomiteen

       Leder (2 år)

       Medlem (2 år)

       Varamedlem (1 år)

Valgkomiteen ønsker at innstilling av kandidater til verv skjer ved bruk av følgende skjema

Alternativt til nettskjema er å sende via e-post til valg@norskboxerklubb.no

Valgkomiteen publiserer alle forslag inklusive forslagsstillere og begrunnelse for forslaget som sendes inn.