Hjerteundersøkelse med doppler ultralyd - disse veterinærene er godkjent av Norsk Forening For Veterinær Kardiologi

Doppler

Informasjon til deg som skal undersøke boxeren din med doppler ultralyd før bruk i avl:

Når du bestiller time hos en av veterinærene for denne undersøkelsen, skal du bestille time for avlsundersøkelse hjerte. Du trenger ingen henvisning fra din faste veterinær. Det er greit å være klar over at dette en rutineundersøkelse av en frisk hund, og at den derfor ikke dekkes av forsikringen. Norsk Boxerklubbs medlemmer får refundert inntil halv pris for avlsundersøkelse av hjertet ved å sende kvitteringen, kopi av attesten og et kontonummer på e-post til avlsradet@norskboxerklubb.no. Dette gjelder ikke utredning av hund med tegn på hjertesykdom. 

Du trenger ikke gjøre noen spesielle forberedelser før denne undersøkelsen, men pass på å ha hundens registrerte navn, fødselsdato og registreringsnummer klart så det blir skrevet korrekt i attesten.

 
I forbindelse med mange større utstillinger rundt i landet vil Norsk Boxerklubb sørge for at det vil være Dopplerklinikker. Informasjon om dette vil være å finne på Norsk Boxerklubbs websider og på klubbens Facebooksider og grupper.
  

AniCura Dyresykehuset Tromsø
Veterinær Liva Ihla Vaatne


Tlf: 77 63 50 35

Evidensia Bodø Dyresykehus
Veterinær Katarina Storli


Tlf: 75 56 52 60

Anicura Stjørdal Dyreklinikk
Veterinær Per Jørgen Engum


Tlf: 74 84 00 90

Anicura Dyresykehus Bergen Sør
Veterinær Thomas Øyo


Tlf: 55 11 60 60

AniCura Dyresykehus Stavanger
Veterinær Gunhild Ørn


Tlf: 51 51 00 60

AniCura Dyreklinikken Telemark
Veterinær Inge V Engeland


Tlf: 35 95 62 62

AniCura Dyresykehus Oslo
Veterinær Liva Ihle Vatne


Tlf: 815 70 005

Evidensia Oslo Dyresykehus
Veterinær Katarina Storli


Tlf: 22 68 35 00

Evidensia Lørenskog Dyreklinikk
Veterinær Katarina Storli


Tlf: 67 91 69 91

Litt informasjon om selve undersøkelsen:

Når du kommer til klinikken vil du bli bedt om å fylle ut og signere skjemaet som skal brukes, hundens idnummer blir sjekket og skrevet inn i skjemaet før undersøkelsen starter. Først vil veterinæren lytte grundig på hunden din, og eventuelle funn blir ført i skjemaet. Under selve doppler ultralyd undersøkelsen skal hunden ligge i korrekt stilling på undersøkelsesbordet. Veterinæren vil foreta undersøkelsen med ultralyd etter et bestemt mønster, og vil måle størrelsen på forskjellige deler av hjertet underveis. Farten på blodstrømmen ut fra hjertet i Aorta (kroppspulsåren) og Arteria Pulmonalis (lungepulsåren) blir målt ved hjelp av doppler. Veterinæren vil sette proben i litt forskjellige vinkler for å prøve å måle den største strømningshastigheten – som er den som skal skrives inn i skjemaet.

Noen ganger vil veterinæren diskutere funnene med sine kolleger før du får attesten til din hund. Dette er en ekstra sikkerhet for deg og sikrer at du får en korrekt vurdering av din hund.

P.S. Hvis du har en hund som har tegn til sykdom i hjertet og skal utredes for dette, er det en annen undersøkelse som krever henvisning fra din faste veterinær. Denne undersøkelsen har en helt annen pris, og dekkes normalt av forsikringen.