Hjertemuskelsykdom hos boxer

HoltermonitorSlevikmoenLitenBoxer er disponert for flere forskjellige typer hjertesykdom inkludert aortastenose, DCM, dilatert kardiomyopati (voksende hjerte), ARVC (en type rytmeforstyrrelse som tidligere ble kalt Boxerkardiomyopati) og vasovagale synkoper (en form for besvimelse).

Mange boxere får hunden sin lyttet på av veterinær når den er fylt et år, og får en attest på grad av bilyd. Denne undersøkelsen gjøres for å finne ut om hunden har en bilyd som kan tyde på at den har aortastenose. Hjertemuskelsykdommene oppdages som regel ikke ved en slik enkel undersøkelse, men ved ultralydundersøkelse kan man som regel se om hjertemuskelen er normal eller ikke.

Hjertemuskelsykdommene DCM og ARVC sees sporadisk hos middelaldrende til eldre Boxere og er arvelig betinget. Disse to sykdommene er relativt sjelden hos norske Boxere, men det er rapportert en del tilfeller de siste årene. Sykdommene kan ligne hverandre, men behandles forskjellig.

En hund kan ha DCM over lengre tid uten at eier merker noe, og det er som regel ingen bilyd å høre. Ved hjelp av røntgen og ultralydundersøkelser kan man se forandringer i hjertet. På røntgen vil man kunne se at hjertet er forstørret. Ved hjelp av ultralyd vil veterinæren kunne stille diagnosen, man kan se at hjertemuskelen er blitt slapp og jobber dårligere. De første tegn eier ser kan være nedsatt utholdenhet, vekttap, generelt nedsatt allmenntilstand og anstrengt pust.  Ser man slike tegn hos sin hund bør man oppsøke veterinær med erfaring innen kardiologi. Dersom sykdommen oppdages tidlig nok kan hunden leve godt med behandling en stund til. ARVC vil ofte vise seg på en annen måte.

ARCV fører til rytmeforstyrrelser i hjertet, og ofte vil første tegn være at hunden faller sammen, virker svimmel eller svikter i bena. Noen hunder vil miste bevisstheten helt, og episodene vil av enkelte forveksles med epileptiske anfall. Hvis din hund får slike episoder må du oppsøke veterinær for ultralydundersøkelse av hjertet og 24-timers EKG. ARVC kan behandles med medisiner som reduserer rytmeforstyrrelsene, og hunden vil da få færre symptomer og vil kunne leve i flere år. Det er viktig å være oppmerksom på disse små symptomene som er nevnt over, fordi behandlingen har god effekt, og med behandling kan man forhindre at hunden plutselig faller om og dør.

Unge Boxere kan også oppleve tap av bevissthet. Dette kan skyldes en refleks (vasovagal synkope) som gjør at blodtrykket faller samtidig som hjertet slår sakte. Da vil det oppstå en forbigående oksygenmangel som gjør at hunden faller om. Det er viktig å skille dette fra epilepsi og andre årsaker til kollaps. Episodene kan med fordel filmes slik at en veterinær med spesialkompetanse kan skille episodene fra epilepsi. Diagnosen kan bekreftes ved å utelukke andre årsaker til kollaps og ved en 24 timers EKG. Tilstanden behandles ikke, og forsvinner ofte av seg selv.
HoltermonitorBrautLiten