Helse- og atferdsundersøkelsen 2018 - Oppdatering på antall besvarelsen pr. 29.12.2018

Her presenterer vi oppdateringer underveis på antall besvarelser som er levert på Helse - og atferdsundersøkelsen til nå. Husk at vi ønsker besvarelser fra både friske og syke boxere du har hatt gjennom tidene, også de du har svart på ved forrige undersøkelse.

Målet er å få inn minst like mange svar som ved helse- og atferdsundersøkelsen i 2012/2013, da havnet vi på 809 innsendte svar. Nå er vi oppe i 63% av målet vårt!

Pr. 29.12.2018
HA2018-oppdat-181229
Pr. 14.12.2018
HA2018-oppdat-141218

Pr. 29.11.2018
HA2018-oppdat-291118

Pr. 09.11.2018
HA2018-oppdat-091118

Pr. 27.10.2018
HA2018-oppdat-271018 (1)

Pr. 19.10.2018
HA2018-oppdat-191018

Pr. 12.10.2018

HA2018-oppdat-121018

Pr. 05.10.2018

HA2018-oppdat1