HD-indeksen klar til bruk - Melding fra Norsk Kennel Klub

HD

Nye indekstall er klare etter en omfattende gjennomgang av NKKs database.

NKK mener at databasen nå er bedre rustet til bruk for moderne analyser, som indeksberegning.

Siden mange klubber og oppdrettere har vært misfornøyde med at den registrerte HD-frekvensen ikke har gått ned så raskt som man kunne ønske, har NKK gjort noen endringer i indeksberegningene.

Les om endringene og oppdateringene på NKK sine sider.