Håndboken er nå lagt ut i en revidert versjon

Håndboken er kort sagt et oppslagsverk som beskriver hvordan ulike organer i klubben skal forholde seg til hverandre, til medlemmene og hvilke oppgaver de skal i vareta.

pen bok - tegning
Retningslinjene for klubbens organer er vedtatt av styret (jfr klubbens lover §4-3 pkt 5).


Håndboken er et levende dokument. Dette innebærer at den vil endres ved behov. Endringer som gjøres vil fremkomme i eget avsnitt for dette etter innholdsfortegnelsen.
I 2019/2020 har styret revidert håndboken så endringer fra tidligere versjoner fremkommer i denne endringsloggen. 

Håndboken kan du laste ned her, eller du kan trykke på bildet.