Grunnkontingent fra NKK

I løpet av kort tid vil alle medlemmer av NKK motta krav om kontingent for 2021. Ettersom det ikke ble avholdt representantskapsmøte (RS) i 2020 på grunn av koronasituasjonen, er det kun foretatt en indeksregulering av grunnkontingenten til NKK og Norsk Boxerklubb (og eventuelt andre klubber dere er medlem av) i denne omgang. På medlemssidene varsler NKK av det vil bli ettersendt krav om differansen på den grunnkontingenten som nå sendes ut og den kontingenten som vedtas på RS i 2021. 

 
Per i dag er det ikke mulig å si hva RS vil vedta, men vi vet at det er et forslag fra NKK om 700 kroner, altså en differanse på maksimalt 470 kroner.
Basert på tilbakemeldinger fra andre raseklubber ser vi det som lite sannsynlig at NKK får gjennomslag for en så høy øking, men med tanke på NKKs vanskelige økonomiske situasjon, er det sannsynlig at det vil komme en øking. Økingen vil ikke påvirke familiemedlemmer, som fortsatt ikke betaler grunnkontingent til NKK.
 
Her er lenke til det NKK skriver på sine nettsider: https://www.nkk.no/bli-medlem/category949.html