Frist for å sende inn resultater i forhold til pokaler og statutter

BronseboxerLiteBildeFrist for å sende inn poeng i forhold til pokaler og statuetter 1. april

Styret oppfordrer medlemmer til å etterinnmelde offisielle resultater for 2017 til klubben, slik at alle som har konkurrert, kan delta i konkurransen om ulike hederspremier

 

De siste årene har Norsk Boxerklubb delt ut bronseboxer til beste ekvipasje i hver offisielle NKK-gren, men det er ikke beskrevet regler for å få tildelt alle. De siste årene har derfor klubben delt ut «Årets xxxx-boxer» til den ekvipasjen med best resultater innen hver gren.

 

KrusFra og med 2018 ønsker styret, i samarbeid med klubbens brukshundråd, å endre reglene for utdeling av hederspremier/statuetter. Forslag om dette, legges frem på årsmøtet 2018.

 

Les mer om de ulike pokalene og statuettene på klubbens nettsider:
http://www.norskboxerklubb.no/skjema-statutter eller ved å skanne vedlagte QR-koder.

·   

 • ·  NBKs spesilapremie
 • ·  NBKs dressurplakett
 • ·  NBKs brukshundplakett (klasse C)
 • ·  NBKs brukshundpremie (klasse B)
 • ·  NBKs brukshundskjold (klasse A)
 • ·  NBKs lydighetspremie kl. I, kl. II, kl. III og elite
 • ·  Årets lydighetsboxer
 • ·  Årets lydighets/bruksboxer
 • ·  Årets brukshund NBF
 • ·  Årets brukshund RIK*
 • ·  Årets agilityhund*
 • ·  Årets kreativ-lydighetshund*
 • ·  Årets rally-lydighetshund*
 • ·  Årets viltsporhund**
 • ·  NBKs redningshundskjold 
 •  
 • * Mangler kunngjorte kriterier – deles ut til den med best plassering av de innsendte resultatene.
 • **Er ikke kunngjort på nettsiden, men er offisiell gren i NKK

 
QR-kodeStatutterLydighetBruks

 •  
 •  
 • ·  Årets utstillingsboxer (regnes ut av utstillingsrådet)
 • ·  Veteranenes veteran
 • ·  Utenlandseid boxer som oppnår norsk utstillingschampionat
 • ·  Championatkrus (fremkommer på liste fra NKK)
 • ·  Lambos «pokal» (fremkommer på liste fra NKK)

QR-kodeStatutterUtstillingPremieringer
 

 •   PokalNyLiten
 •   ·  Årets oppdretterpokal


QR-kodeStatutterÆrespremier