Spondyloseprosjekt

SpondyloseEn gruppe ivrige boxerentusiaster hadde i lang tid diskutert hvordan man kunne skaffe penger til å videreføre arbeidet med å bedre boxerhelsen. I samråd med styret i NBK, etablerte ildsjelene en facebookgruppe der de oppfordret medlemmer til å donere penger til innkjøp av boxerteddyer som senere skulle brukes som motivasjon for å få folk til å donere penger til helsekontoen. Det tok ikke lang tid før det var samlet inn penger til å kjøpe inn de første bamsene.  Boxerbamser ble kjøpt inn og man begynte å markedsføre muligheten for å donere penger til helsekontoen. Ideen har slått an blant boxerfolk. I løpet noen hektiske måneder er det samlet inn nærmere 16 000 kroner til helsekontoen.  

På styremøte i juni diskuterte styret hva vi ønsker å bruke pengene som doneres til helsekontoen til. Vi konkluderte med at vi ønsker et prosjekt der vi forsøker å finne ut mer om hva som er normal spondylosestatus hos boxer ved ulik alder.


Styret har bedt avlsrådet om å utarbeide et forslag til prosjekt der man tar sikte på å få mer kunnskap om dette. Prosjektet skal ha en tidsramme på ikke mer enn tre år. Finansiering prosjektet forutsettes gjort ved donasjoner til klubbens helsekonto, alternativt at det fremmes forslag om sak til årsmøtet om bruk av midler fra avsetninger til helsefond. Styret ønsker at Norsk Kennel Klub involveres i prosjektet så sant dette er mulig.