Helse- og atferdsundersøkelsen 2018 - Oppdatering på antall besvarelsen fram til 5. oktober

Her presenterer vi en oppdatering på antall besvarelser som er levert på Helse - og atferdsundersøkelsen til nå. Husk at vi ønsker besvarelser fra både friske og syke boxere du har hatt gjennom tidene.

Her presenterer vi en oppdatering på antall besvarelser som er levert på Helse - og atferdsundersøkelsen til nå. Husk at vi ønsker besvarelser fra både friske og syke boxere du har hatt gjennom tidene.
Det er gledelig at det i løpet av den korte tiden den har vært åpen har kommet inn så mange besvarelser! Målet er å få inn minst like mange svar som ved helse-og atferdsundersøkelsen i 2012/2013, da havnet vi på 809 innsendte svar.

HA2018-oppdat1