Helse- og atferdsundersøkelsen 2018

Helseogatferd2018For andre gang gjennomfører Norsk Boxerklubb en helse- og atferdsundersøkelse i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen.
Hensikten med undersøkelsen er å få et nytt statusbilde av boxer, på mange områder.
Undersøkelsen kartlegger hunden din i forhold til en rekke problemstillinger innen fagfeltet «helse» og «atferd». Det er også en rekke spørsmål der vi ønsker svar på hvordan du som eier opplever at de ulike problemstillingene påvirker hunden din.


Dere finner nærmere informasjon og lenke til selve undersøkelsen her