Endring i styret

Vi må dessverre meddele at Joachim Næss har måtte trekke seg fra sitt verv som leder i klubben. 

Det gjør at tidligere Nestleder Inger Beate Vongraven Dyrstad nå er leder fram til årsmøte. 
 

Styret jobber nå med å konstituere seg på nytt og fordele arbeidsoppgaver. 

Vi takker Joachim for glimrende innsats i sin periode som leder i klubben. 

- Styret