Dialogkonferanse for norske oppdrettere 26. februar 2016 - Messa ved Gardermoen

Dialogkonferanse for norske oppdrettere 26. februar 2016

Logo
I forbindelse med Boxerseminaret 27. og 28. februar 2016, inviterer Norsk Boxerklubbs hovedstyre norske oppdrettere, som har registrert kennelnavn og er medlem av Norsk Boxerklubb, til en dialogkonferanse fredag 26. februar.


Konferansen vil være på samme sted som resten av seminaret fra kl. 19.00-21.00. Styret ønsker å diskutere årsak til at vi har innført og erfaringer med avkomstgransking. 

Gi beskjed til hovedstyret på e-post: leder@norskboxerklubb.no hvis du ønsker å delta på dette.

Nærmere og oppdatert informasjon for denne konferansen legges også fortløpende ut på Boxerseminarets Facebooksider.