Da har vi den gledelige nyheten at NKK lar oss myke opp litt på reglene om antall deltakere på spesialutstillinger

Vi har i dag fått beskjed fra NKK om at de myker opp reglene for spesialutstillinger. De åpner nå for publikum, så lenge vi holder oss innenfor helsemyndighetenes maksimalgrense på 200 personer
På de to utstillingene i Trondheim førstkommende helg, er det rundt 40 påmeldte hunder. Vi anser vi det som helt usannsynlig at vi kommer opp i dette antallet selv om vi nå åpner for at hver hund kan ha med seg flere mennesker.

Av hensyn til en eventuell smittesporing er vi forpliktet til å registrere alle mennesker som kommer på utstillingen. Vi kommer til å lage skjemaer for å skrive ned navn og telefonnummer. Hvis dere vil spare litt tid, kan dere lage en lapp ferdig som dere kan levere ved ankomst, til de som organiserer registreringen. For dere som stiller begge dager - husk en lapp per dag.

Det er fortsatt mange nye regler vi alle må forholde oss til. Les derfor gjennom PM'ene som er lagt ut på klubbens hjemmeside siste uke, og informasjon på NKK sine nettsider. På den måten kan vi alle hjelpe hverandre.
Som det står i PM'ene, kommer vi til å ha et eget område for telt som ligger litt unna selve ringen.
Alle må passe godt på at man holder en meters avstand. Har man symptomer på luftveisinfeksjon, må man holde seg hjemme.