Championatregler pr. 01.09.2016 fra Norsk Kennel Klub

Championatregler 010916 NKK har lagt ut oppdatert Championatregelverk pr. 01.09.2016

Dette gjelder både norske, flernasjonale og internasjonale championater.
NKK oppfordrer alle som melder på sine hunder til utstillinger om å sette seg inn i regelverket, selv om endringer i regelverket kun er knyttet til noen få raser. Når det gjelder det øvrige er det kun snakk om språklige justeringer/korrigeringer.

Regelverket finner du her

NKK minner også om retningslinjer for hundevelferd på utstilling om konkurranser.