Avslutning på saken mellom Autoriserte Hundedommeres Forening og tillitsvalgte i Norsk Boxerklubb

I desember ble styremedlemmene, avlsrådet og utstillingsrådet i Norsk Boxerklubb anmeldt av Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF) til NKKs disiplinærkomite (DK) for håndteringen av en intern disiplinærsak.

I DK ble medlemmene av avlsrådet og utstillingsrådet frikjent, styremedlemmene og nestleder fikk en advarsel mens leder ble fratatt retten til å ha tillitsverv i ett år.

I mars anket AHF saken til Appellutvalget fordi de mente reaksjonene som styremedlemmene og nestleder var ilagt var for milde. De ville også at et av medlemmene i avlsrådet skulle ilegges en disiplinærreaksjon. De tillitsvalgte i NBK anket også saken, med krav om at alle disiplinærreaksjoner skulle frafalles.

I slutten av april behandlet Appellutvalget saken. De opphevet vedtakene til Disiplinærkomiteen og frifant samtidlige tillitsvalgte i klubben.

I etterkant av appellutvalgets endelige vedtak har styret i Norsk Boxerklubb hatt kontakt med det nye styret i Autoriserte Hundedommeres Forening. Den nye lederen i AHF er enig med Norsk Boxerklubb om at vi nå setter strek og jobber for å finne en god plattform for samarbeid fremover.

Dere finner oversikt over alle brev og vedtak på denne siden