Årsmøtet den 3. oktober 2020 vil bli avholdt digitalt

Grunnet den pågående coronasituasjonen, vil også det utsatte ordinære årsmøtet bli avholdt digitalt.
NBK-klubbe
Papirer til møtet kommer ut førstkommende lørdag, 19.09.2020. Det vil bli samme system som vi hadde ved behandling av årsmelding etc. på det ekstraordinære årsmøtet i august.
Alle medlemmer får tilsendt en lenke på telefon.
De som vil sende inn sin stemme manuelt kan selvfølgelig gjøre det.