Årets utstillingsboxer 2019 Oppdatert liste pr. NKK Bø 17.02.2019

Kronion's Dixi Darling 1_2 juli 17Foreløpig er det kun klubbens to egne utstillinger i Drammen Hundepark, og NKK sine to utstillinger i Bø i Telemark som er gjennomført av tellende utstillinger. Det er derfor fremdeles en del delte plasser nedover på listen. 

Øverst ligger nå Kronion's Dixi Darling som er eiet og oppdrettet av Kersti Winger

Fullstendig oversikt finner du her:
Årets utstillingsboxer 2019 - foreløpig liste.
Oversikt over reglene finner du inne under Årets utstillingsboxer. Her finner du også vinnere fra tidligere år.