Årets utstillingsboxer 2019 - Oppdatert liste pr. NKK Ålesund 05.05.2019

Kronion's Dixi Darling 1_2 juli 17På NKK Bergen sin utstilling, var DK N UCH EUJW-15 DK N JV-15 Kronion's Dixi Darling den eneste av de møtende boxerne som oppnådde CK, vi kom av den grunn ikke ut med noen ny liste etter den utstillingen, da det jo ikke ville føre til noen endringer.

Nå har det derimot vært to utstillinger i Ålesund i tillegg til den i Bergen, og da har det skjedd til dels store endringer nedover på listen, og også blitt tettere og noen endringer i toppen som øker spenningen.

Kersti Winger sin DK N UCH EUJW-15 DK N JV-15 Kronion's Dixi Darling troner fremdeles øverst på lista, nå med  Tommy Hansen sin C.I.B. N DK UCH NORDIC UCH NV-15-16 Sandro tett opptil, og dette er jo en "kombinasjon" vi har sett tidligere. Samtidig har en av DK N UCH EUJW-15 DK N JV-15 Kronion's Dixi Darlings døtre, Miriam Hunstad sin Kronion’s Josephine klatret opp på tredje plass. Dette tegner til å bli en spennende duell.


Lista er fremdeles ganske lang, da det er seks med lik poengsum på slutten. Dette jevner seg gjerne ut etter hvert i forhold til hvor mange utstillinger de forskjellige deltar på.

Fullstendig oversikt finner du her:
Årets utstillingsboxer 2019 - foreløpig liste.
Oversikt over tidligere år og regler finner du under Årets utstillingsboxer.