Årets utstillingsboxer 2019 - Oppdatert liste pr. NBK Østfold 27.07.2019

Sandro220417NKK sin utstilling i Trondheim ga ingen endringer på lista, noe derimot NBK avd. Østfold sin utstilling gjorde, og vi presenterer den oppdaterte lista her.

Nå har Tommy Hansen sin C.I.B. N DK UCH NORDIC UCH NV-15-16 Sandro passert Kersti Winger sin DK N UCH EUJW-15 DK N JV-15 Kronion's Dixi Darling med ett poeng, så det blir spennende framover.
Nedover på lista er det få endringer, men færre med lik poengsum så lista har blitt kortet noe ned. 

Fullstendig oversikt finner du her: Årets utstillingsboxer 2019 - foreløpig liste.
Oversikt over tidligere år og regler finner du under Årets utstillingsboxer.