Årets utstillingsboxer 2019 - Oppdatert liste pr. NBK Årsvinnerutstilling 02.06.2019

Kronion's Dixi Darling 1_2 juli 17NKK sin utstilling i Tromsø ga ikke noen store endringer på lista, med kun en tellende boxer, vi la derfor ikke ut noen ny liste da.
Nå har vi derimot resultater fra helgens utstillinger som er både NKK Sandefjord og klubbens egen Årsvinnerutstillingn. Vi presenterer derfor nå en ny oppdatert liste.

Kersti Winger sin DK N UCH EUJW-15 DK N JV-15 Kronion's Dixi Darling ligger fremdeles øverst på lista, med  Tommy Hansen sin C.I.B. N DK UCH NORDIC UCH NV-15-16 Sandro tett opptil. Nedover på lista er det nå noen endringer, men den er fremdeles ganske lang, da det er fem med lik poengsum på slutten. Dette jevner seg gjerne ut etter hvert. 


Fullstendig oversikt finner du her:
Årets utstillingsboxer 2019 - foreløpig liste.
Oversikt over tidligere år og regler finner du under Årets utstillingsboxer.