Årets utstillingsboxer 2019 - oppdatert liste pr. NBK Agder 10.08.2019

Nå tetner det til i toppen, faktisk så mye at når poeng er fordelt og det er trukket fra og lagt til, så er det slik at de to øverste har lik poengsum. Den ene har flere NBK-utstillinger enn den andre, men det er både NBK- og NKK-utstillinger igjen. Det er også fremdeles åpent for andre som kan komme nedenfra og ta førsteplassen.

Det gjenstår kun 2 NBK-utstillinger, og vi minner om at ved en eventuell stemmelikhet på slutten, er det den med flest poeng fra NBK-utstillinger som vinner.

Så vi har altså en delt ledelse mellom Tommy Hansen sin C.I.B. N DK UCH NORDIC UCH NV-15-16 Sandro og Kersti Winger sin DK N UCH EUJW-15 DK N JV-15 Kronion's Dixi Darling mhvor begge har 34 poeng, så det blir spennende framover.

Fullstendig oversikt finner du her: Årets utstillingsboxer 2019 - foreløpig liste.
Oversikt over tidligere år og regler finner du under Årets utstillingsboxer.
Utstillingsboxer