Årets utstillingsboxer 2018 - oversikt pr. NKK Bø i Telemark

Sandro220417Hittil er det klubbens to egne utstillinger i Drammen Hundepark og NKK sin utstilling i Bø i Telemark som er tellende, og dermed danner grunnlaget for den listen som nå foreligger.
Det er N UCH NV-15-16 Sandro, som har blitt BIR på alle de tre utstillingene, som da naturlig nok foreløpig troner øverst på listen over Årets utstillingsboxer 2018.

En fullstendig oversikt over reglene finner du inne under Årets utstillingsboxer. Her finner du også vinnere fra tidligere år.