Årets utstillingsboxer 2018 - Oppdatert liste pr. NBK Vestfold 26.08.2018


Vekters Mistery Woman 090618
Det er Gunvor og Knut Persens Vekters Mistery Woman som leder an på listen når det kun er NKK-utstillinger som gjenstår.

Foreløpig oversikt finner dere her: Årets utstillingsboxer 2018 - foreløpig liste.

En fullstendig oversikt over reglene finner du inne under Årets utstillingsboxer. Her finner du også vinnere fra tidligere år.