Årets boxer pr 02.07.2022

Har du resultater som du og din boxeren har deltatt på?
Kom igjen og send de inn nå på send inn resultater, og delta i konkurransen om Årets Boxer i "din" gren.
Alle innsendte r
esultatene kommer fortløpende på hjemmesiden. 
For at resultater blir presentert i boxernytt nr 3, Så gjelder det resultater gjennomført fra 01.05 til neste frist BN setter. 

Dere finner de forskjellige kriterier ved hver enkelt kategori under fanen her 

Når det gjelder utstilling kan den fort forandre seg. 
Her er oversikt over alle tellende utstillinger pr 02.07.2022
Total poengsum kan utregnes av inntil 6 tellende utstillinger arrangert av Norsk Boxerklubb, hvorav tre utstillinger kan erstattes av utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub.

Foreløpig liste presenteres her: