Alvorlig sykdom hos hunder - NKK sin artikkel som vi lenker til her, oppdateres kontinuerlig

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU arbeider for å finne årsaken til sykdommen. Vi oppfordrer alle hundeeiere til å følge Mattilsynets anbefalinger i forhold til smittevern frem til vi vet mer om hva som forårsaker sykdommen. Ny informasjon publiseres fortløpende i artikkelen på NKK sin side. Alle ny informasjon vil dere finne på disse sidene.

NKK oppdaterer kontinuerlig informasjon i lenken under, på sine sidere. 
Finn oppdatert informasjon fra Norsk Kennel Klub på deres nettsider og henvisning til Mattilsynets sider.
Se artikkel på Norsk Kennel Klubs nettsider her:
https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html

Artikkelen hos NKK oppdateres fortløpende.

Mattilsynet anbefaler i sin uttalelse – ut fra dagens situasjon - at ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.

Mattilsynet håper videre å ha mer informasjon i løpet fredagen. Følg med på NKKs nettsider.