Aktuelle styresaker

Invitasjon til dialogmøte 10. juni 2017

Invitasjon til dialogmøte 10. juni 2017

Norsk Boxerklubb inviterer alle oppdrettere som er medlemmer til et dialogmøte i forbindelse med Årsvinnerutstillingen. Møtet avholdes lørdag...

Anmodning om oppheving av avls-sperre på hvite boxere

Anmodning om oppheving av avls-sperre på hvite boxere

Norsk Boxerklubb har sendt en anmoding til t Norsk Kennel Klub om at de opphever registreringsforbudet på avkom etter boxere med mer enn 1/3...

Medlemsutvikling i Norsk Boxerklubb - juli 2015

Medlemsutvikling i Norsk Boxerklubb - juli 2015

Oppdatert 17.10.2015 13:11

Styret har en fast post på alle styremøtene der man gjør opp status for medlemstall. Vi vil i fremtiden  her prensentere medlemsutviklingen hver...

Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

Oppdatert 17.03.2015 21:48

De siste årene har Norsk Boxerklubb overvåket nyresvikt hos boxer. Dette har klubben gjort samtidig som det er lagt ned betydelig innsats fra...