Aktuelle styresaker

Oppdatert informasjon om Dialogmøtet 10. juni 2017

Oppdatert informasjon om Dialogmøtet 10. juni 2017

Nå har det blitt sendt en personlig invitasjon til alle oppdrettere som har hatt et kull boxervalper, er medlemmer av Norsk Boxerklubb og har...

Anmodning om oppheving av avls-sperre på hvite boxere

Anmodning om oppheving av avls-sperre på hvite boxere

Norsk Boxerklubb har sendt en anmoding til t Norsk Kennel Klub om at de opphever registreringsforbudet på avkom etter boxere med mer enn 1/3...

Medlemsutvikling i Norsk Boxerklubb - juli 2015

Medlemsutvikling i Norsk Boxerklubb - juli 2015

Oppdatert 17.10.2015 13:11

Styret har en fast post på alle styremøtene der man gjør opp status for medlemstall. Vi vil i fremtiden  her prensentere medlemsutviklingen hver...

Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

Nyresvikt hos boxer - Styret ber om tilbakemelding

Oppdatert 17.03.2015 21:48

De siste årene har Norsk Boxerklubb overvåket nyresvikt hos boxer. Dette har klubben gjort samtidig som det er lagt ned betydelig innsats fra...