Meny

Mentalitet

Hva er nå "mentalitet"? Ordet stammer fra latin, og det har noe med sinn, sjel, psyke å gjøre. 
Det er problematisk å skille de genetiske og miljømessige årsaker til "psyken". Når vi skal 
forklare et individs egenskap, tilbøyeligheter eller "væremåter" må vi ta hensyn til minst 3 
faktorer: Arv (av gener), arv av miljø og erfaringer gjennom livet. I mentaltester for hund 
benytter man uttrykkene; mot, kamplyst, skarphet, tilgjengelighet med flere for å beskrive 
hundens mentalitet eller ”vesensegenskaper”. 
Roamaro Chocoholic5