Lokal avd

Oversikt over Lokalavdelinger og Kontaktområder

Alle som melder seg inn i Norsk Boxerklubb blir tilknyttet den lokalavdelingen eller det kontaktområdet som adressen tilsier. Det er ikke alle steder vi har kontaktpersoner eller lokalavdelingsledere, disse kan kontakte leder@norksboxerklubb.no.

Med unntak av stemmerett på lokalavdelingenes årsmøter, har alle medlemmer fulle rettigheter til å delta i aktiviteter uavhengig av hvilket området man tilhører. 

Ved å trykke på avdelingens navn kommer du inn på hver avdelingens/kontaktområdes informasjonside

SIDEN ER UNDER OPPDATERING - de av dere som er bedt om å oppdatere og sjekke sin informasjon, må gå inn på lenkene under her og sjekke at informasjonen er riktig. Det som lå på denne siden, er nå flyttet dit, slik at all informasjon er samlet på et sted.

Kontaktområde Agder

Kontaktområde Buskerud

Kontaktområde Hedemark og Oppland

Lokalavdeling Hordaland

Lokalavdeling Nordland

Kontaktområde Nordmøre og Romsdal

Kontaktområde Nordvestlandet

Lokalavdeling Oslo og Akershus

Kontaktområde Rogaland

Lokalavdeling Telemark

Kontaktområde Troms/Finnmark

Lokalavdeling Trøndelag 

Kontaktområde Vestfold

Lokalavdeling Østfold