TEAMPLAY

Vestlandet 
Ørjan Moss og Gunn Moss

TEAMPLAY

Oppdrett av boxere hvor det i tillegg til eksteriør og helse, legges stor vekt på mentalitet og brukshund egenskaper.


Teamplay logo
students
Ørjan Moss & Gunn Moss
Lyngvegen 6
5101 Eidsvågneset

15070626-3d-phone-icon
+47 97500800
 
home icon
www.kennelteamplay.com

 
epost ikon
mossinvest@yahoo.no