REXOB

Vestlandet
Solveig Sandgren

 

REXOB

Oppdrett siden 1988. Målet er å skape boxere som er til glede for seg selv og sine omgivelser, friske fysisk og mentalt og ser ut som standarden beskriver. Oppdrettet 25 champions. Årets oppdretter gjennom flere år.

Rexob
students
Solveig Sandgren
Anton Brøggersgt.43
4041 Hafrsfjord

15070626-3d-phone-icon
+47 97139910
 
home icon
www.rexob.com
epost ikon
rexob@online.no