PIKALO CANINE

Østlandet
Rikarda Brenna

 

PIKALO CANINE

Et oppdrett med fokus på helse, gemytt og eksteriør. Vi er opptatt av god kontakt og et godt samarbeid med våre kjøpere. Kvalitet framfor kvantitet er vårt hovedfokus og motto.

blanko til oppdretter
students
Rikarda Brenna
Slåttsveaveien 104
2412 Sørskogbygda


15070626-3d-phone-icon
+47 46789697
 
home icon
www.pikalocanine.com

 
 
epost ikon
rikarda_br@hotmail.com