Wild One april - 2020

Valper født 08.04.2020

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. 

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

Bullerbasius Ebbe

SE51835/2011

25.08.2011

Sverige

Mor

Pollypops Abergavenny

SE43627/2016

23.06.2016

Sverige

Kullet oppfyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. Kravene til helse/eksteriør ville være fulgt dersom avlsrådet fikk dokumentasjon på utstillingsresultat på mor, spondyloserøntgen av rygg på far og dopplerundersøkelse av hjertet til begge foreldrene.

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far 

EXC

ja

 

1. Eksteriør mor 

ukjent

ukjent

3. Spondylose far 

ukjent

ukjent

 

3. Spondylose mor 

2, 33md

ja

4. HD far 

B, indeks 116(svensk)

ja

 Ukjent samlet indeks indeks på far fra 20.04.2020 (svensk) Indeks på mor fra 04.02.2020

4. HD mor 

C, indeks 97

ja

5. Hjerte far 

ukjent

ukjent

Ukjent samlet grad

5. Hjerte mor 

ukjent

ukjent

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

44 md

ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

1 kull, 5 valper

ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

1 kull 2 valper

ja

 

11.  Matador far 

nei

ja

 

Annen informasjon om foreldrene: 

Mentaltest far 

Gjennomført MH med 1 på skudd

Mentaltest mor 

Gjennomført MH med 1 på skudd

Kneledd far 

Ua (32md)

Kneledd mor 

ukjent

Annet far 

Korad

Annet mor 

ukjent

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

Wild One - 04-20-Stamtavle