VanyBox april 2020

Valper født 18.04.2020

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. 

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

Topper Joep Vavonabox

NHSB3095696

05.09.2017

Nederland

Mor

 VanyBox's Abbigail Hugosdottir

NO42242/17

07.042.017

Norge

Kullet oppfyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. Kravene til helse/eksteriør ville være fulgt dersom avlsrådet fikk dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet til mor og dokumentasjon på spondyloserøntgen på far.

 

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far 

CK

ja

 

1. Eksteriør mor 

EXC

ja

3. Spondylose far 

ukjent

ukjent

 

3. Spondylose mor 

1, 14md

ja

4. HD far 

A (indeks 83, (tysk)

ja

ukjent samlet indeks

Indeks på mor fra 07.07.2020

4. HD mor 

C indeks 93

ja

5. Hjerte far 

fri

ja

Ukjent samlet grad

5. Hjerte mor 

ukjent

ukjent

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

34md

ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

ingen

ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

ingen

ja

 

11.  Matador far 

nei

ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

ja

 

Avkomstgranskning mor

Ikke aktuelt

ja

 

 

Annen informasjon om foreldrene: 

Mentaltest far 

ukjent

Mentaltest mor 

ukjent

Kneledd far 

ukjent

Kneledd mor 

ukjent

Annet far 

ukjent

Annet mor 

ukjent

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier 
VenyBox-04-20-Stamtavle