Monolaboxer august 2020

Valper født 08.08.2020

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.  

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

Horseboxer Casper

NO49158/13

26.06.2013

Norge

Mor 

Crobox Bluebell

NO40456/17

31.03.2017

Norge

Begge foreldredyr oppfyller retningslinjenes krav til helse og eksteriør. Kombinasjonen ville fulgt retningslinjene dersom tispen, som har en kullsøster som er død av kronisk nyresvikt, var blitt kombinert med en hannhund med liten eller ingen forekomst av samme sykdom. (se stamtavle med markeringer)

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far  

CK

ja

 

1. Eksteriør mor 

CK

ja

3. Spondylose far 

0, 17md

ja

 

3. Spondylose mor 

0, 14md

ja

4. HD far 

A, indeks 99

ja

 samlet indeks over 200

Indeks på foreldre fra 07.07.2020

4. HD mor 

B,indeks  103

ja

5. Hjerte far 

0, as 0, ps

ja

Godkjent samlet grad

5. Hjerte mor 

0, as 0, ps

ja

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

38md

ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

ingen

ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

1 kull 2 valper

ja

 

11.  Matador far 

nei

ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

ja

 

Avkomstgranskning mor

Ikke aktuelt

ja

 

Annen informasjon om foreldrene: 

Mentaltest far 

Gjennomført MH med 1 på skudd

Mentaltest mor  

ukjent

Kneledd far 

1, 17md

Kneledd mor 

ukjent

Annet far 

ukjent

Annet mor 

ukjent

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier

Monolaboxer-08-20-Stamtavle