Kull født 29. januar 2021

Valper født 29.01.2021 

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

HOTBOX Ookami Kompis

NO48514/15

20.07.2015

Norge

Mor

G & T-hjertebo's Pink

NO42743/16

29.04.2016

Norge

 

Kullet oppfyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. Kravene ville være oppfylt dersom det forelå et utstillingsresultat for begge foreldre, kjent spondylosestatus for far, og offisiell hjertestatus for begge foreldre (undersøkt med doppler ultralyd)

 

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far 

Ukjent

Nei

 

1. Eksteriør mor 

Ukjent

Nei

3. Spondylose far 

Ukjent

Nei

 

3. Spondylose mor 

0,13 mndr

Ja

4. HD far 

C, indeks 100, ES 0,70

Ja

Samlet indeks 200

4. HD mor 

B, indeks 100, ES 0,70

Ja

5. Hjerte far 

ukjent

Nei

Ja

5. Hjerte mor 

ukjent

Nei

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

4 år 7 måneder

Ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

Ingen

Ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

Ingen

Ja

 

11.  Matador far 

Ikke aktuelt

Ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

Ja

 

Avkomstgranskning mor

Ikke aktuelt

Ja

 

 

Annen informasjon om foreldrene: 

Mentaltest far 

Ukjent

Mentaltest mor 

Ukjent

Kneledd far 

Ikke aktuelt

Kneledd mor 

Ikke aktuelt

Annet far 

Ukjent

Annet mor 

Ukjent

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier