Kronion juni 2020

Valper født 15.06.2020

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.  

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

Dahlina’s Jolly-roger

02318/01

26.12.2000

Norge

Mor

 Kronion’s Jolene

NO30364/18

17.11.2017

Norge

Kullet oppfyller alle kravene til helse og eksteriør i NBKs retningslinjer for avl.

 

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far 

CK

ja

 

1. Eksteriør mor 

EXC

ja

3. Spondylose far 

1, 26md

ja

 

3. Spondylose mor 

0, 12md

ja

4. HD far 

B, indeks 96

ja

samlet indeks over 200

Indeks på foreldre fra 07.07.2020

4. HD mor 

A, indeks 112

ja

5. Hjerte far 

ukjent

ukjent

Ukjent samlet grad *

5. Hjerte mor 

0, as 0, ps

ja

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

29md

ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

ingen

ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge 

13 kull, 79 valper

ja

 

11.  Matador far 

nei

ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

Ja **

 

Avkomstgranskning mor

Ikke aktuelt

ja

 

 Annen informasjon om foreldrene:  

Mentaltest far 

Bestått funksjonsanalyse

Mentaltest mor 

ukjent

Kneledd far 

ukjent

Kneledd mor 

ukjent

Annet far 

ukjent

Annet mor 

ukjent

*Kullet har godkjent hjertestatus siden dopplerundersøkelse av hjertet ikke var et krav i hundens levetid (26.12.2000-11.12.2013).

** Avkomstgranskning ikke aktuelt siden det ikke var et krav i hundens levetid (26.12.2000-11.12.2013).

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier


Kronion - 06-20-Stamtavle