Crobox november 2020

Valper født 05.11.2020

Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.  

 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far 

Apollo von Shakespeare's Garden

NHSB3149324

15.04.2018

Tyskland

Mor

Clara Optimus Di Zara

HR13006NB

05.12.2014

Kroatia

Kullet oppfyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl. Kullet ville fulgt retningslinjene dersom mor hadde et resultat fra offisiell utstilling, og avlsrådet fikk dokumentasjon på fars spondylosestatus samt hjertestatus. Mor skulle hatt avlskarantene til 30% av avkommene fra tidligere kull har vært på offisiell utstilling, kravene til helsetesting er oppfylt.

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far 

EX

Ja

 

1. Eksteriør mor 

Ukjent

Nei

3. Spondylose far 

Ukjent

 

 

3. Spondylose mor 

2, 19 måneder

Ja

4. HD far 

A, untelandsk avlesning

Ja

Oppfyller kravene

4. HD mor 

C, index 105, ES 0,72

Ja

5. Hjerte far 

Ukjent

 

Ja

5. Hjerte mor 

ASneg/PS neg

ja

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

5 år 9 mndr

Ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

3 kull med til sammen 23 valper født 2017, 2018 og 2019

Ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

Ingen

Ja

 

11.  Matador far 

Nei

Ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

Ja

 

Avkomstgranskning mor

74% HD røntget

48% Spondyloserøntget

26% utstilt

Nei, mangler utstillingsresultat fra et avkom

 

Annen informasjon om foreldrene: 

Mentaltest far 

Ukjent

Mentaltest mor 

Ukjent

Kneledd far 

Ikke aktuelt

Kneledd mor 

Ikke aktuelt

Annet far 

Ukjent

Annet mor 

Ukjent

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier 
Crobox-11-20