Boxerhuset - august/september 2022

Valper ventes i august/september 2022
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
Valpeformidling 2022

Boxerhuset: Kontaktperson:    Linda Acay
Adresse: Ånesveien 31, 8616 Mo i rana
Tlf: +47 99 64 41 52

Paring mellom:

Nuch Miller av Boxerhuset 

NO47228/14

18.06.2014

Norge

Quboxer's Adiva

NO45182/19

17.05.2019

Norge

Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

 
Hundens status
Oppfyller krav
Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund
Cert 1.BHK BIR
       Ja
 
Ja
Eksteriør tispe
CK 3.BTK
       Ja
Spondylose hannhund
0 (19 mnd)
3 (53 mnd) 
       Ja
Ja
Spondylose tispe
0 (18 mnd)
       Ja
HD, index, ES - hannhund
B 102,00 ES:0,68
       Ja
"Klubben anbefaler en samlet HD index på 200 eller mer"
HD, index, ES - tispe
C 88,00 ES:0,65
       Ja
Hjerte hannhund
AS: Negativ (0)
PS:.Negativ (0)
       Ja

Ja
 
Hjerte tispe
AS: Negativ (0)
PS: Negative (0)
       Ja
Nyresvikt hannhund
 
 
Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle
Nyresvikt tispe
 
 
Tispens alder ved paringstidspunkt
3 år
 
 
Tispens tidligere kull i Norge
0
 
 
Fars tidligere kull i Norge 
1 kull, 4 valper
 
 
Matador hannhund
Nei
 
 
Avkomstgranskning hannhund
Ikke aktuelt
   
Avkomstgranskning tispe
Ikke aktuelt
 
 
 
Mentaltest hannhund
Ikke gjennomført
Mentaltest tispe
 
Kneledd hannhund
0
Kneledd tispe
 
Annet hannhund
 
Annet tispe
 
Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
 


Stamtave Boxerhuset kull