Birkeboxer juni 2020

Valper født 08.06.2020

Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retnngsliner for avl, og formidles.
Valper formidles 2020
 

Navn 

Regnr. 

Fødselsdato 

Opprinnelsesland 

Far  

Hummer V. Rusticana

SE19863/2019

08.02.2014

Nederland

Mor

 Birkeboxer Wanka

NO48928/18

15.06.2018

Norge

Alle valpene er reservert!

Kullet oppfyller alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

Oppdretter: Line Stålesen

Telefon: 91582368 E-post: birkeboxer@gemail.com

Adresse: Birkelandsveien 45 4200 Sauda

Punkt i retningslinjer 

Hundens status 

Oppfyller krav 

Kombinasjonen som helhet 

1. Eksteriør far 

CK

ja

 

1. Eksteriør mor 

EXC

ja

3. Spondylose far 

1, 15md (tysk)

ja

 

3. Spondylose mor 

0, 12md

ja

4. HD far 

A indeks 98

ja

samlet indeks under 200

Indeks på foreldre fra 04.05.2020

4. HD mor 

C, indeks 89

ja

5. Hjerte far 

As fri ps fri

ja

Godkjent samlet grad

5. Hjerte mor 

As 0 ps 0

ja

6. Nyresvikt far 

 

 

Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. 

6. Nyresvikt mor 

 

 

9. Mors alder ved paringstidspunkt 

21 md

ja

 

10. Mors tidligere avkom i Norge

ingen

ja

 

11. Fars tidligere avkom i Norge

2kull 16valper

ja

 

11.  Matador far 

nei

ja

 

Avkomstgranskning far

Ikke aktuelt

ja

 

Avkomstgranskning mor

Ikke aktuelt

ja

 

Annen informasjon om foreldrene: 

Mentaltest far 

Gjennomført MH med 1 på skudd

Mentaltest mor 

ukjent

Kneledd far 

0, 32md

Kneledd mor 

ukjent

Annet far 

ukjent

Annet mor 

ukjent

Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
 

Birkeboxer-06-20-Stamtavle