Martha Larsen - høst 2023

Ble ikke noe av paring
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023
Martha Larsen

Bureiservegen 154, 2484 Brumunddal
marthajuhularsen@hotmail.com
Tlf: 99 29 96 34
 
 
Melding om paring:
Mephistos Con Brio Hi N Mighty
CKCFU788629
16.10.2018
Canada 
Khalibox Absolutly Gorgeous
NO49277/18
21.06.2018
Norge 
 Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
 
Hundens status
Oppfyller krav
Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund
Fritatt kravet for utstillingsresultat da hunden er lovlig kupert i hjemland
Ja
 
 
Eksteriør tispe
Exc.AK.
Ja 
Spondylose hannhund
Spondylose: 0
Alder: 26 mnd
Ja
 
Spondylose tispe
Spondylose 0
Alder: 17 mnd
Ja
HD, index, ES - hannhund
Hd status: B
Index: 99 ES: 0,56
Ja
Samlet index er 196. Dette er lavere enn klubbens anbefaling på minimum 200
HD, index, ES - tispe
Hd status: B
Index: 97 ES: 0,71
Ja
Hjerte hannhund
AS:Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
 
Hjerte tispe 
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
Nyresvikt hannhund
Nei.
 
Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle
Nyresvikt tispe
Nei.
 
Tispens  alder ved paringstidspunkt
5 år
 
 
 
Tispens tidligere kull i Norge
1 kull a 7 valper
 
 
Fars tidligere kull i Norge
3 kull a 1,2 og 6 valper
 
 
Matador hannhund
Nei
 
 
Avkomstgranskning hannhund
Ikke aktuelt
 
 
Avkomstgranskning tispe
Ikke aktuelt
 
 
 
Mentaltest hannhund
 
Mentaltest tispe
 
Kneledd hannhund
 
Kneledd tispe
 
Annet hannhund
 
 
-Gjennomført 24 timers Holter 08.09.2022 uten unormale funn.
-Spesifikk vekt urin 25.05.2021 >1-030
-DM: bærer 
Annet tispe
DM negative 
  Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier