Lugumlia - februar 2023

Valper født 20.02.2023 
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles


2023 valpeformidling logo Valper født 20.02.2023 2 tisper 4 hanner alle tigret 
5 valper solgt. 1 tispe tigret med hvitt fortsatt ledig for rett eier.

Lugumlia

                       Kontaktperson: Solveig Strand 
                       Asbjørn Øverås Veg 10a, 7036 Trondheim  
                       Telefon: 97421350
                       E-post: lugumliaboxer@gmail.com

Paring mellom:
Mephistos con brio Hi N Mighty
CKCFU788629
16.10.2018
Canada
Inuriki Astrid
NO55424/19
29.09.2019
Norge
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
  
 
Hundens status
Oppfyller krav
Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund
 
Fritatt kravet for utstillingsresultat da hunden er lovlig kupert i hjemland
Ja
 
 
Eksteriør tispe
Exc.JK
Ja
Spondylose hannhund
 
Spondylose: 0 Alder: 27 mnd
Ja
 
 
Spondylose tispe
Spondylose 0
Alder: 12 mnd
Ja
HD, index, ES - hannhund
Hd status: B
Index: 99 ES: 0,56
Ja
Samlet index er 190. Dette er lavere enn klubbens anbefaling på minimum 200
 
HD, index, ES -  tispe
Hd status: C 
Index: 91 ES: 0,65
Ja
Hjerte hannhund
 
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
 
 
Hjerte tispe
 
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
 
Nyresvikt hannhund
Nei.
  Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle
 
Nyresvikt tispe
Nei.
 
Tispens  alder ved paringstidspunkt
3 år
 
 
 
Tispens tidligere kull i Norge
1 kull/1 valp
 
 
Fars tidligere kull i Norge
2 kull/3 valper
 
 
Matador hannhund
Nei
 
 
Avkomstgranskning hannhund
Ikke aktuelt
 
 
Avkomstgranskning tispe
Ikke aktuelt
 
 
 
Mentaltest hannhund
 
Mentaltest tispe
Gjennomført med 1 på skudd
Kneledd hannhund
 
Kneledd tispe
 
Annet hannhund
 
-Gjennomført 24 timers Holter 08.09.2022 uten unormale funn.
-Spesifikk vekt urin 25.05.2021 >1-030
-DM: bærer
Annet tispe
 
Spesifikk vekt urin 01.10.2020 - >1.030
DM: fri
Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier