G&T Hjertebo - sommer 2023

Valper født 15. august 2023
Kullet fyller kravene til Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl, og formidles
valpeformidling logo 2023

 

G & T-Hjertebo's
Trine Larsen og Gry-Tone Hjertås
Eikveien 19, 3060 Svelvik
trine.larsen@ebnett.no
gry.tone.hjertas@ebnett.no
98468814/93804038
Paring mellom:
 
 
Horus von Manitoy
VDH/DBZB246261
26.12.2017
Tyskland 
G & T-Hjertebo's True Love Tija
NO63146/20
14.11.2020
Norge
Kullet oppfyller alle krav i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
 
Hundens status
Oppfyller krav
Kombinasjon som helhet
Eksteriør hannhund
Jugent Champ (BK) 
Ja 
 
 
 
Eksteriør tispe 
Exc. UK CK R.cert 
Ja 
Spondylose hannhund
 
Spondylose: 0
Alder: 29 mnd.
Serbia
Ja
 
Spondylose tispe
 
Spondylose 0
Alder: 17 mnd.
Ja
HD, index, ES - hannhund
Hd status: A
Tyskland 
Ja
 
 
 
HD, index, ES - tispe
Hd status: B
Index: 106 ES: 0,67
Ja
Hjerte hannhund
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
 
 
 
Hjerte tispe
AS: Negative (0)
PS: Negative (0)
Ja
Nyresvikt hannhund
Nei.
 
 
Kjent nyresvikt er uthevet med gult i vedlagt stamtavle 
Nyresvikt tispe
Nei.
 
Tispens alder ved paringstidspunkt
2 år
 
 
Tispens tidligere kull i Norge
 
 
 
Fars tidligere kull i Norge
 
 
 
Matador hannhund
Nei
 
  
Avkomstgranskning hannhund
Ikke aktuelt
 
 
Avkomstgranskning tispe
Ikke aktuelt
 
 
Mentaltest hannhund
 
Mentaltest tispe
 
Kneledd hannhund
 
Kneledd tispe
 
Annet hannhund
 
Annet tispe
 
 Der det står ukjent er undersøkelsen ikke utført eller informasjonen ikke tilgjengelig for avlsrådet. Norske hunder skal ha norske helseresultater. Annet kan være offisielle brukshundtitler, spesialutdannelse ol.  All informasjon i oversikten gjelder ved innmelding/ paring og vil ikke bli oppdatert hvis ikke avlsrådet mottar ny dokumentasjon fra oppdretter/hannhundeier
 
 
STAMTAVLE G &T Hjertebo T 2023